Bienvenue
au Fan-shop du HBK !
Herzléch Wëllkomm
am HBK-FanShop !
Herzlich Willkommen
im HBK-FanShop !
Venez au "Dribbel"
et achetez lors d'une des rencontres
de nos équipes seniors
(tous les prix s'entendent TVA comprise,
hors frais de livraison)
Kommt an den "Dribbel"
a kaaft direkt
bei engem Dammen- oder Häremätch
(sämtlëch Präiser sin mat TVA,
mé ouni Liwerkäschten)
Bestellen Sie im "Dribbel"
bei einem Spiel
der Damen- oder Herrenmannschaft
(sämtliche Preise sind inkl. MwSt,
zzgl. Versandkosten)

ou commandez direcement
dans notre boutique online

oder kaaft direkt
an eisem Online-Shop

oder bestellen Sie
in unserem Online-Shop